Sponsor

25 พฤษภาคม 2560

Novecento - โนเวเชนโต้


Novecento โนเวเชนโต้ นวนิยายที่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง 1900 เรื่องราวของนักเปียโนบนเรือเดินสมุทร ภาพยนตร์เรื่องนี้เองที่อาจเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ชายฅนหนึ่งของผมเล่นเปียโน...

กล่าวกันว่า
การมีโอกาสอ่านหนังสือดี
นับเป็นโชคของมนุษย์

นวนิยายอันไร้สุ้มเสียง
จะขับขานดนตรีได้เช่นไรกันนะ?
นี่คือสิ่งที่ต้องละเลียดอ่าน
ผ่านช่องว่างแห่งอักขระ
เข้าถึงสำเนียงแห่งความเงียบงันอันไพศาล
ซึ่งเป็นบทเพลงอันยิ่งใหญ่
ที่ชื่อว่า โนเวเชนโต้...