Sponsor

21 เมษายน 2559

แนะนำหนังสือชุดจากพระโอษฐ์

ชุดจากพระโอษฐ์ ถือเป็นพระไตรปิฎกที่นำแปลโดยท่านพระพุทธทาสภิขุ ที่รวบรวมเป็นหมวดหมู่แบบใหม่ ซึ่งนำคำสอนในเรื่องเดียวกันให้อยู่เล่มเดียวกัน โดยคัดสรรเฉพาะคำของพระพุทธเจ้าล้วนๆ(พุทธวจนะ) เพื่อให้ชาวพุทธได้สดับ(ศึกษา)ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้เคยกล่าวแนะนำหลักคิดและหลักปฏิบัติอะไรไว้บ้างเกี่ยวกับโลกนี้และตัวเรา
สำนวนที่ใช้แปลผมว่าอ่านเข้าใจง่ายและร่วมสมัยกว่าหนังสือในแนวเดียวกันเล่มอื่นๆที่เคยเจอกันมา
ผมยกให้เป็นพระไตรปิฎกฉบับพุทธวจนะที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก

ทั้งชุดประกอบไปด้วยชุดที่แปลจากภาษาบาลี 5 เล่ม(ตามหลังด้วยคำว่า จากพระโอษฐ์) และที่ท่านพุทธทาสเขียนเองอีก 2 เล่ม สามารถคลิกที่ชื่อหนังสือเพื่อทดลองอ่านแบบ PDF ได้ครับ

ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์
ปฏิจสมุปบาทจากพระโอษฐ์
พุทธประวัติจากพระโอษฐ์
อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย
อิทัปปัจจยตา ฉบับสมบูรณ์
ธรรมะกับการเมือง


ในการจัดหมวดหมู่พระไตรปิฎกนั้นสมัยก่อนก็มีการจัดหมวดอยู่มากมายหลายแบบ แต่ในปัจจุบันนิยมจัดเป็น 3 หมวด คือ พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม แต่ในชุดนี้ท่านพุทธทาสนำมาจัดใหม่โดยแบ่งตามคำสอน ส่วนที่เป็นเรื่องเดียวกันก็นำมาอยู่ในเล่มเดียวกันทั้งหมด ผมเห็นว่าแบบนี้ง่ายต่อการศึกษา ทางสำนักพุทธวจน(วัดนาป่าพง)ก็ได้นำเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ไปใช้เป็นแม่บทในการสอนด้วยเช่นกันครับ
สำหรับคนที่ต้องการชุดรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด(พุทธวจนะ)แค่ชุดนี้ก็เพียงพอแล้วครับ เป็นหนังสือปกแข็ง เก็บกี่(เย็บด้วยเชือก) แน่นอนว่าทนทานมาก พื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บประมาณกล่องพัสดุขนาด จ. หรือประมาณ 1 ช่วงศอก เท่านั้นครับ ตอนนี้ทางสำนักพิมพ์สุขภาพใจจัดพิมพ์อยู่

ส่วนตัวผมมีไอเดียอยากจะทำพระไตรปิฎกแปลไทยฉบับสมบูรณ์(ชุดจากพระโอษฐ์)ด้วยกระดาษบางพิเศษ แบบพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ในรูปเล่มที่เล็กกว่า A4 เย็บกี่ ใช้ฟอนต์เล็กลง และมีการแบ่งหน้าเป็น 2 คอลัมน์เพื่อช่วยให้อ่านง่ายขึ้น เป็นต้น
ด้วยกระดาษบางพิเศษน่าจะช่วยลดความหนาให้เหลือ 1/4 จากขนาดเดิม จะทำให้ลดจำนวนเล่มและลดพื้นที่การจัดเก็บลงได้อีก รวมถึงราคาที่ย่อมเยาว์ขึ้น ส่วนในการจัดพิมพ์ด้วยกระดาษบางพิเศษอาจต้องของคำแนะนำจากการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิ้ลหรือดิกชันนารี 
ขอเสนอไว้เป็นไอเดียถ้าผมพร้อมพอที่จะทำได้เมื่อไหร่ก็อยากจะทำ หรือหากมีใครเห็นแล้วสนใจไอเดียนี้จะนำไปทำเลยก็เป็นการดีครับ

พระไตรปิฎกจะได้เป็นหนังสือประจำบ้านสำหรับชาวพุทธเฉกเช่นเดียวกับพระพุทธรูปประจำบ้านต่อไปครับ

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
การให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น